obsah

1. Stránky vytvářené aplikací

 

Všechny stránky aplikace Portál DÚK se skládají ze záhlaví, svislého navigačního menu, pracovní plochy a zápatí.
Stránky se otevírají ve stejném okně prohlížeče, výjimkou je pouze výběr odkazu na soubor jízdního řádu ve formátu PDF, který se otevírá do nového okna prohlížeče.

Význam použitých ikon
Výlukový jízdní řád
odkaz na linku jezdící podle výlukového jízdního řádu.
  Výlukový jízdní řád
seznam zastávkových jízdních řádů linky jezdící podle výlukového jízdního řádu.
 

Stránky aplikace Portál DÚK lze rozdělit na několik základních typů, mezi nimiž se lze přepínat pomocí svislého navigačního menu.

1.1. Úvodní stránka

Položka hlavního menu. Vstupní stránka aplikace.

1.2. Aktuality

Položka hlavního menu. Stránka Aktuality obsahuje přehled linek, u kterých je již k dispozici plánovaná změna jízdního řádu. Linky jsou uspořádány do skupin podle dat, od kterých nové jízdní řády vstupují v platnost. Klepnutím na číslo linky se zobrazí stránka s odkazy na jízdní řády vybrané linky platnými od příslušného data.

1.3. Stránky pro vyhledávání jízdních řádů podle linek

Sekce v hlavním menu, obsahuje zpravidla následující položky, odpovídající typům linek


Nejsou-li linky některého typu k dispozici, není ani zobrazena příslušná položka v menu.

Po výběru typu linky v menu, se na pracovní ploše zobrazí seznam linek, pro které jsou jízdní řády dostupné.
Pracovní plocha je organizována formou záložek, na jedné záložce je zobrazováno maximálně 30 linek. Obsah každé záložky je vyjádřen v jejím titulku (oušku). U čísly označených linek titulek obsahuje číselný interval, nečíselná označení ostatních linek jsou v titulku přímo vyjmenována. Záložku zobrazíte klepnutím na její titulek.

U každé linky v seznamu se nabízí jeden nebo dva odkazy ve formě data od platnosti jízdního řádu. Typicky jsou nabízeny aktuální a následující platný jízdní řád, pokud jsou k dispozici.
Po výběru odkazu na jízdní řád se zobrazí stránka obsahující odkazy na konkrétní PDF soubory jízdních řádů.
Odkazy na zastávkové jízdní řády jsou na stránce uspořádány podle směrů a pořadí zastávek v jednotlivých směrech.
Odkaz na linkový jízdní řád celé linky je v horní části pracovní plochy.

1.4. Stránky pro vyhledávání jízdních řádů integrovaných městských hromadných doprav

Sekce v hlavním menu, obsahuje položky pro jednotlivá města, ve kterých je provozována městská hromadná doprava integrovaná do Dopravy Ústeckého kraje. Po výběru konkrétního města je otevřeno nové okno s přehledem jízdních řádů, který je k dispozici převážně na stránkách provozovatele.

1.5. Stránky pro vyhledávání jízdních řádů podle zastávek

Po výběru typu zastávky v menu, se na pracovní ploše zobrazí seznam zastávek, pro které jsou jízdní řády dostupné.

Pracovní plocha je organizována formou záložek. Každá záložka obsahuje pouze zastávky jejichž názvy začínají stejným znakem. Příslušný znak je zapsán v titulku (oušku) záložky. Záložku zobrazíte klepnutím na její titulek.

U každé zastávky v seznamu se nabízí všechny linky, které z dané zastávky odjíždějí a mají k aktuálnímu dni platný jízdní řád.
Po výběru odkazu na linku se zobrazí stránka obsahující odkazy na konkrétní PDF soubory jízdních řádů. Stránka obsahuje odkaz na linkový jízdní řád zvolené linky a odkazy na zastávkové jízdní řády příslušné zastávky pro jednotlivé směry.

1.6. Stránka pro vyhledání souhrnných jízdních řádů

Sekce v hlavním menu, obsahuje přehled souhrnných jízdních řádů s uvedením popisu úseku, linek obsažených v platném jízdním řádu a názvu provozního dne. Pro každý provozní den se nabízí jeden nebo dva odkazy ve formě data platnosti od jízdního řádu. Typicky jsou nabízeny aktuální a následující platný jízdní řád, pokud jsou k dispozici. Po výběru odkazu se zobrazí odpovídající jízdní řád.

Stránka obsahuje pouze souhrnné jízdní řády, které jsou definovány provozovatelem a obsažené jízdní řády mají pouze informativní charakter.

Souhrnné zastávkové jízdní řády jsou k dispozici v definovaném úseku pouze pro zastávky, ve kterých zastavují dvě a více linek.

1.7. Hledání podle čísla linky

Po vepsání čísla požadované linky, pro kterou existují jízdní řády, se zobrazí stránka obsahující odkazy na konkrétní PDF soubory jízdních řádů platných v daný den.
Odkazy na zastávkové jízdní řády jsou na stránce uspořádány podle směrů a pořadí zastávek v jednotlivých směrech.
Odkaz na linkový jízdní řád celé linky je v horní části pracovní plochy.

Pokud se zadanou linku nepodaří nalézt, je o této skutečnosti uživatel informován.

1.8. Adobe Reader

Jízdní řády jsou k dispozici ve formátu PDF. K prohlížení a tisku PDF souborů je nutné mít nainstalován program Adobe Reader. Aktuální verzi programu Adobe Reader je možno zdarma stáhnout z webových stránek společnosti Adobe.

prohlížeč pdf souborů